KNNTL - SỐ 344 - Anh Đăng Quốc Tín - 25/04/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngọ ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Đăng Quốc Tín  ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau: