KNNTL - SỐ 345 - Anh Dương Thắm - 02/05/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Đăng Quốc Tín ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Dương Thắm ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: