KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Lê Thị Hiền ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Nguyễn Thị Thu ở xã Bình Long, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Ánh ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Chị Phạm Thị Danh ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ,...

Trang