KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  chị Nguyễn Thị Sa ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp ông Trần Thưởng ở xã Bình Trung, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Nguyễn Thị Hải ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Đường Thị Cúc ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ,...

Trang