KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Dương Thắm ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Đăng Quốc Tín ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngọ ở xã Bình Khương, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Nguyễn Văn Tự ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn,...

Trang