KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Phùng Tọa ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Trương Quang Dũng ở TT Chợ chùa, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Lê Thị Nhung ở xã Bình Thạnh, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp em Phan Bảo Hân ở xã Long Mai, huyện Minh Long...

Trang