KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Chị Dương Thị Huynh ở xã Bình Minh, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Anh Huỳnh Tấn Phòng ở xã Hành Thuận, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Phương Hùng ở xã Tịnh Hiệp, huyện...

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, Vinasoy đã đồng loạt triển khai hoạt động từ thiện cộng đồng...

Trang