Vượt Lên Chính Mình ngày 03/06/2017 tại xã Quảng Thạch, H.Quảng Trạch, Quảng Bình.
Vượt Lên Chính Mình ngày 27/05/2017 tại xã Quang Sơn,TX Tam Điệp, Ninh Bình
Vượt Lên Chính Mình ngày 20/05/2017 tại xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, Tây Ninh.
Vượt Lên Chính Mình ngày 13/05/2017 tại xã Suối Dây, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trang