Vượt Lên Chính Mình ngày 29/07/2017 tại xã Vinh Phú, H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Vượt Lên Chính Mình ngày 22/07/2017 tại xã Phước Ninh, H.Thuận Nam, Ninh Thuận.
Vượt Lên Chính Mình ngày 15/07/2017 tại xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM.
Vượt Lên Chính Mình ngày 08/07/2017 tại xã Yên Tĩnh, H.Tương Dương, Nghệ An.

Trang