Vượt Lên Chính Mình ngày 26/08/2017 tại xã Mỹ Hiệp, H.Phù Mỹ, Bình Định.
Vượt Lên Chính Mình ngày 12/08/2017 tại xã Mỹ Châu, H.Phù Mỹ, Bình Định 
Vượt Lên Chính Mình ngày 05/08/2017 tại xã Đạ M'rông, H.Đam Rông, Lâm Đồng
Vượt Lên Chính Mình ngày 19/08/2017 tại xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Trang