Vượt Lên Chính Mình ngày 23/09/2017 tại xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.
Vượt Lên Chính Mình ngày 16/09/2017 tại xã Thanh Yên, H. Thanh Chương, Nghệ An.
Vượt Lên Chính Mình ngày 09/09/2017 tại P. Hương Văn, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Vượt Lên Chính Mình ngày 02/09/2017 tại xã Đô Men, H.Đam Rông, Lâm Đồng.

Trang