Vượt Lên Chính Mình ngày 18/11/2017 tại xã Đông Ngũ, H.Tiên Yên, Quảng Ninh.
Vượt Lên Chính Mình ngày 11/11/2017 tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.
Vượt Lên Chính Mình ngày 04/11/2017 tại xã An Bình, H.Văn Yên, Yên Bái.
Vượt Lên Chính Mình ngày 28/10/2017 tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trang